Vitec Avoine toteuttaa verkkosivustoja nyt myös WordPress-julkaisujärjestelmällä! Tutustu: Avoine Verkkopalvelut

Asiakkaitamme

Vitec Avoinen yli 5000 asiakkaan joukkoon kuuluu yli 200 valtakunnallisia järjestöä ja paikallisia yhdistyksiä kaikilta yhteiskunnan aloilta. Tämän voimavaran ansiosta tunnemme järjestöt parhaiten suomessa ja opimme jatkuvasti lisää asiakkaidemme tarpeista. Tällä sivulla pääset tutustumaan asiakkaisiimme.

Palveluihimme luottavat muun muassa

Suuren liiton jäsenrekisterin on palveltava monenlaisia käyttäjäryhmiä

Suuri järjestö tarvitsee jäsenrekisterin, joka taipuu sujuvasti eri jäsenlajien käsittelyyn sekä erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin. ProAgria siirtyi käyttämään Sense Jäsenrekisteriä alkuvuodesta 2017. Rekisteriuudistuksen tavoitteena oli tehdä jäsenrekisteristä paremmin valtakunnallisesti hallittava, tarjota jäsenyhdistyksille helppo ja sähköinen tapa hoitaa jäsenrekisteriään sekä parantaa yhteydenpitoa jäseniin.

Rekisteriprojektimme vietiin hyvin johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti läpi. Yhteistyö Vitec Avoinen kanssa on ollut vuosien aikana hyvin vuorovaikutteista, asiakaslähtöistä ja käytännönläheistä.

Tradenomien monipuoliset jäsenpalvelut näppärästi kaikkien saataville

Tradenomit on pitkäaikainen asiakkaamme, jolle olemme toteuttaneet sekä jäsenrekisterin että verkkosivut. Jäsenrekisterin ja verkkosivujen välillä toimii kertakirjautumispalvelu Avoine SSO. Kertakirjautumisen avulla käyttäjä pääsee kirjautumaan kaikkiin palveluihin samoilla tunnuksilla. Tradenomien sähköiset jäsenpalvelut on koottu verkkosivu-uudistuksen myötä yhteen paikkaan. Nyt jäsenten on helppo liikkua eri asiointipalveluiden välillä. Tämän myötä eri palvelut ovat tulleet selkeämmin esille ja tutuiksi jäsenille. "Projekti sujui todella jouhevasti, vaikka aikataulu oli tiukka. Yhteydenpito sujui erinomaisesti ja kysymyksiin sai nopeasti vastauksen. Kaikkiin pulmiin keksittiin pikaisesti ratkaisu ja tiedottaminen projektin vaiheista oli proaktiivista."

Projekti sujui todella jouhevasti, vaikka aikataulu oli tiukka. Yhteydenpito sujui erinomaisesti ja kysymyksiin sai nopeasti vastauksen. Kaikkiin pulmiin keksittiin pikaisesti ratkaisu ja tiedottaminen projektin vaiheista oli proaktiivista.

Iso palvelukokonaisuus kattaa Suomen Ratsastajainliiton monipuoliset tarpeet

Suomen Ratsastajainliitolle olemme toteuttaneet laajan palvelukokonaisuuden integraatioineen. Liitossa on huomattu, että isomman palvelukokonaisuuden tilaaminen samalta toimittajalta on tehnyt arjesta sujuvampaa. Suomen Ratsastajainliitolla on käytössään Sense Jäsenrekisteri, Avoine Verkkopalvelu, Avoine Tapahtumahallinta ja Jäsenhuoneeksi nimetty Avoine Mobiilisovellus, joka tarjoaa seuran jäsenille mobiilijäsenkortin, vaihtuvia jäsenetuja sekä materiaaleja harrastuksen tueksi.

Monipuoliset tarpeemme on huomioitu hyvin. Iso hyöty tulee jo siitä, että on vain yksi osoite ja taho, johon olla yhteydessä. Usein myös kehityskohteet linkittyvät eri järjestelmien kesken, jolloin on kätevää, että vastapuolella ymmärretään kokonaisuus .

Integraatiot eri palveluiden välillä pelaavat saumattomasti yhteen

Aivoliitto on ottanut käyttöön laajan valikoiman palveluitamme. Älykkääseen ja laajasti integroituun kokonaisuuteen sisältyy mm. jäsenrekisteri, verkkosivut liitolle ja paikallisyhdistyksille, mobiilisovellus sekä lahjoituslomake. Aivoliiton projektissa hyödynnettiin palvelumuotoilua ja järjestettiin useita työpajoja, joihin osallistui Aivoliiton ja Vitec Avoinen työntekijöiden lisäksi myös liiton jäseniä. Integraatioiden avulla jäsenrekisteri, mobiilisovellus ja verkkosivut kommunikoivat keskenään ja tuottavat lisäarvoa sekä liitolle että sen jäsenille.

Suunnitteluvaiheesta lähtien toiveemme ja tarpeemme otettiin hyvin huomioon. Palvelumuotoilu työpajoineen oli erittäin antoisa ja hyödyllinen.

Uimaliitolle toteutettiin mobiilioptimoidut verkkosivut

Uimaliiton verkkosivu-uudistuksen tarkoituksena oli kehittää erityisesti sivuston mobiilikäytettävyyttä. Sivustosta haluttiin tehdä aikaisempaa dynaamisempi ja selkeämpi. Ennen projektin aloittamista Uimaliitossa tutkittiin tarkasti käyttäjäanalytiikkaa, jotta uusista verkkosivuista saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla liiton kohderyhmää palvelevat. Tämän tutkimuksen myötä mobiilikäyttäjien suuri määrä tuli selvästi esille. Uusi sivusto suunniteltiin täysin mobiiliominaisuudet edellä ja kompromissit tehtiin työpöytänäkymien kohdalla. Uimaliitossa on oltu tyytyväisiä projektin lopputulokseen ja sivut ovatkin saaneet käyttäjiltään kiitosta erityisesti mobiilikäytettävyydestään.

Vitec Avoine antoi hyviä näkökulmia omiin visioihimme ja toi oman osaamisensa peliin siten, että koimme tekevämme uusia ratkaisuja suhteellisen eturintamassa.

Helppoa ja nopeaa jäsenhallintaa missä ja milloin tahansa

SF Caravan ry on pitkäaikainen asiakkaamme, jolle olemme toteuttaneet sekä Sense Jäsenrekisterin että Avoine Verkkopalvelun. Sense Jäsenrekisterin avulla liiton luottamushenkilöt pystyvät hallinnoimaan jäsenten tietoja helposti ja nopeasti missä tahansa - vaikka tien päällä. Jäsenrekisteristä löytyvien jäsentietojen perusteella kirjaudutaan myös liiton verkkosivuille. Verkkosivujen yhteydessä toimii myös verkkokauppa, tapahtumakalenteri sekä kirjautumista vaativa jäsenportaali, josta löytyy mm. jäsenten oma keskustelupalsta.

Vitec Avoine on ollut luotettava yhteistyökumppanimme jo vuosia. Olemme saaneet hyvää palvelua niin suunnitteluvaiheessa kuin myöhemminkin.

Sujuva käyttökokemus päätelaitteesta riippumatta

Cetus on vuonna 2004 perustettu espoolainen uimaseura, jolle toteutimme verkkosivu-uudistuksen alkuvuodesta 2020. Cetuksen verkkosivujen uudistuksessa pääpainona oli sivuston saavutettavuus, responsiivisuus ja sivukartan selkeyttäminen – näyttävää ulkoasua unohtamatta. Lopputuloksena syntyi kaikilla päätelaitteilla helposti ja nopeasti selattava monikielinen sivusto, joka ottaa huomioon monenlaisten käyttäjien tarpeet. Sivusto on myös helposti laajennettavissa, joten se palvelee seuran nykyisiä ja tulevia jäseniä myös jatkossa.

Lopputulos ylitti projektin alussa olleet odotukset. Saimme Vitec Avoinelta kaikkiin kysymyksiin asiantuntevat vastaukset perusteluineen niin tarjousvaiheessa kuin projektin aikanakin. Palvelu oli luotettavaa ja tarjous oli erittäin asiantuntevasti laadittu.