Vitec Avoine toteuttaa verkkosivustoja nyt myös WordPress-julkaisujärjestelmällä! Tutustu: Avoine Verkkopalvelut

Ammattiliitto JHL:n uusi käyttäjälähtöinen verkkosivu

Suomen suurin julkisten ja yksityisten hyvinvointialojen ammattiliitto JHL uudisti verkkosivunsa. Vitec Avoine vastasi uuden sivuston käyttöliittymäsuunnittelusta sekä teknisestä kehityksestä. Verkkosivustojen käyttäjien tarpeet ovat alati muuttuvia, joten sivuston julkaisun jälkeen yhteistyö on jatkunut jatkuvan kehityksen mallin mukaisesti.

Julkisten ja yksityisten hyvinvointialojen liitto JHL:llä on yli 165 000 jäsentä ja jäsenillä noin tuhat erilaista ammattinimikettä. Liiton tehtävänä on parantaa ja puolustaa jäsentensä työehtoja, muuttaa työelämää positiiviseen suuntaan sekä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä. JHL:n kattojärjestön alla toimii lähes 450 jäsenyhdistystä. JHL ja Vitec Avoine ovatkin aiemmin tehneet yhteistyötä jäsenyhdistyksille suunnatun Yhdistysavain-palvelun merkeissä.

Sivustouudistuksen selkeät tavoitteet

JHL:n tiimi oli toteuttanut jo ennen tarjousvaihetta laajan määrittelydokumentin, joka sisälsi toiveet ja tavoitteet liiton uudelle sivustolle. Tarjoukset pyydettiin vastaamaan tätä dokumenttia ja lopulta Vitec Avoine valikoitui sivuston käyttöliittymän suunnittelijaksi ja tekniseksi toteuttajaksi. Sivuston visuaalisesta ilmeestä vastasi tässä projektissa asiakkaan valitsema kolmas osapuoli.

”Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli luoda saavutettava sivusto, joka palvelisi paremmin jäseniämme etenkin mobiilissa. Sivustollemme on vuosien aikana kertynyt valtava määrä tietoa, joka oli saatava selkeämmäksi kokonaisuudeksi”, kertoo ammattiliitto JHL:n viestintäjohtaja Kristiina Ahonen.

Nykyisten jäsenten käyttäjäkokemuksen parantamisen lisäksi tavoitteena oli tehdä jäseneksi liittymisestä mahdollisimman helppoa. Tiedossa oli, että 60–70 % verkkosivuvierailijoista käyttää liiton verkkosivuja mobiililaitteella.

Yhteiset työpajat suunnittelun tukena

”Aloitimme projektin kartoittamalla sivuston tärkeimmät kohderyhmät ja niiden tärkeimmät käyttäjätarinat: mitä ko. kohderyhmä tulee sivustolle tekemään, mitä tietoa he etsivät ja millaisia haasteita heillä mahdollisesti on. Näiden perusteella kartoitimme sivuston tärkeimmät sisällöt ja toiminnallisuudet. Suunnittelussa on tärkeää varmistaa, että sivurakenne pää- ja apuvalikkoineen auttavat kohderyhmien käyttäjiä löytämään etsimänsä saapuivat he sitten etusivulle tai yksittäiselle sivulle esim. hakukoneen tai somepostauksen kautta”, kertoo Vitec Avoinen projektipäällikkö Heikki Westerback.

Käyttöliittymäsuunnittelussa lähdettiin selkeyttämään sivurakennetta ja huomioitiin erityisesti sivuston helppo käytettävyys mobiililaitteilla. Alkukartoituksen jälkeen toteutettiin etusivusta ja perussivusta rautalankasuunnitelma, joka auttaa hahmottamaan valittujen toimintamallien toimivuutta.

”Kun jäsenistö on näinkin laaja ja monipuolinen, oli sisältöjen ja toiminnallisuuksien priorisointi melko haastavaa. Toimiva järjestys ja priorisointi saatiin kuitenkin tehtyä ja valinnathan eivät ole kiveen hakattuja eli järjestystä voidaan tarvittaessa käyttäjäkokemusten perusteella muuttaa”, Westerback tarkentaa.  

”Yhteiset työpajat Avoinen kanssa olivat hyvä toimintamalli. Yhdessä saimme tarkennettua suunnitelmia ja omatkin ajatukset täsmentyivät yhdessä tehden”, sanoo Ahonen.

Kommunikoinnissa hyödynnettiin myös Basecamp -yhteistyöalustaa, mikä mahdollisti sujuvan kommunikoinnin ja ideoiden vaihdon projektin aikana. Ahonen kiittelee Avoinen tiimiä kärsivällisyydestä avata projektiin liittyviä käsitteitä ja selvittää asioita.

 

Rautalangasta valmiiksi toimivaksi sivustoksi 

Vitec Avoinella on osaavat visuaalisen UI/UX-suunnittelun asiantuntijat, jotka normaalisti toteuttavat sivustojen visuaalisen suunnittelun. Tässä projektissa visuaalisesta ulkoasusta vastasi asiakkaan valitsema kolmas osapuoli, koska asiakas teki samalla laajan visuaalisen brändiuudistuksen. Hyväksyttyjen rautalankojen ja ulkoasuehdotusten jälkeen Avoinen tiimi pääsi sivuston kehitystyön pariin.

Perustoiminnallisuuksien valmistuttua asiakkaalle pidettiin käyttökoulutus, jonka jälkeen JHL:n tiimi pääsi aloittamaan mittavan sisällönsyöttötyön.

”Sisällönsyöttöön varattava aika on monesti yllätys, eikä siihen osata varata tarpeeksi aikaa tai tekijöitä. JHL oli kuitenkin hienosti varannut kattavat resurssit, eli useampi työntekijä pääsi tekemään sisällönsyöttöä ja projekti eteni mainiosti”, Westerback sanoo.  

Tässä vaiheessa projektia käyttöön otettiin viikoittaiset tilannepalaverit, joissa käsiteltiin sisällönsyöttövaiheessa esille tulleita asioita. Tämä on usein vaihe, jossa nähdään miten suunniteltu sivusto oikeasti toimii.

”Erityiskiitos JHL:n Maarit Eloholmalle. Hänellä oli hyvä käsitys koko sivuston toiminnallisuudesta ja osasi nostaa esille tarvittavia asioita sekä edistää niitä asiakkaan toimesta. Maarit piti yllä hyvää henkeä koko projektin ajan”, sanoo Westerback kiitoksia asiakkaan suuntaan.

Sivuston työstövaiheessa JHL teetti säännöllisiä käyttäjätestauksia ulkopuolisen kumppanin kanssa. Projektin lopputuloksena syntyi JHL:n toiveiden mukaiset modernit, toimivat ja visuaalisesti houkuttelevat verkkosivut. JHL on jatkanut käyttäjätestausten tekemistä myös sivuston julkaisun jälkeen. Testauksista saatuja huomioita on hyödynnetty osana sivuston jatkuvaa kehittämistyötä.

”Tärkein tavoitteemme mobiiliystävällisyydestä on saavutettu ja kokonaisuudessaan meillä on nyt hyvin toimivat, freesit verkkosivut. Olemme saaneet jäseniltä paljon hyvää palautetta muun muassa sisällön löydettävyydestä. Verkkosivut toki vaativat jatkuvaa kehitystyötä ja yhteistyö Vitec Avoinen kanssa jatkuukin tämän kehitystyön parissa”, kiteyttää Ahonen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Laita viestiä tai soita, niin kerron tarkemmin verkkopalveluistamme.
Autan mielelläni löytämään ratkaisut teidän järjestönne tarpeisiin.

Samu Nevala, liiketoimintajohtaja, liittopalvelut
044 2898982
Lähetä sähköpostia