Vitec Avoine toteuttaa verkkosivustoja nyt myös WordPress-julkaisujärjestelmällä! Tutustu: Avoine Verkkopalvelut

Diabetesliitto – Toimivaa yhteistyötä jo yli 10 vuotta

Diabetesliitto on vuonna 1955 perustettu diabeetikoiden, heidän läheistensä ja diabetesammattilaisten yhteisö, joka toimii kaikkien niiden ihmisten puolesta, joilla tai joiden läheisillä on diabetes. Vitec Avoine on toiminut Diabetesliiton jäsenrekisterikumppanina yli kymmenen vuotta. Kevään 2022 aikana liitossa otetaan käyttöön uusi Sense Jäsenrekisteri sekä Avoine Mobiilijäsenkortti.

Diabetes liitto otti käyttöön rekisterin lisäksi mobiilisovelluksessa toimivan asiointipalvelun.

Diabetesliitto on vuonna 1955 perustettu diabeetikoiden, heidän läheistensä ja diabetesammattilaisten yhteisö, joka toimii kaikkien niiden ihmisten puolesta, joilla tai joiden läheisillä on diabetes. Vitec Avoine on toiminut Diabetesliiton jäsenrekisterikumppanina yli kymmenen vuotta. Kevään 2022 aikana liitossa otetaan käyttöön uusi Sense Jäsenrekisteri sekä Avoine Mobiilijäsenkortti.

Diabetesliitto hoitaa keskitetysti kaikkien jäsenyhdistysten jäsenrekistereitä. Liittoon kuluu runsaat sata paikallista diabetesyhdistystä, kolme valtakunnallista yhdistystä ja neljä ammatillista jäsenyhdistystä. Näin ollen Diabetesliitossa on noin 50 000 jäsentä, joiden tietoja hallinnoidaan Sense Jäsenrekisterin avulla.

”Diabetesliitossa kantava teema on ”Hyvä elämä diabeteksen kanssa”. Toimintamme painopisteitä ovat diabeetikoiden tukeminen, diabetesosaamisen edistäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen”, kertoo Diabetesliiton järjestöjohtaja Janne Mikkonen.

Toiveena mahdollisimman valmis tuote

Mikkonen on työskennellyt Diabetesliitossa yli 12 vuotta ja toimenkuvaan on aina kuulunut jäsenrekisteriin liittyvät toimenpiteet. Yhteistyö Vitec Avoinen kanssa on jatkunut yli 10 vuotta. ”Vuosien aikana on yhteiset toimintatavat hioutuneet hienosti yhteen. Eikös se kerro, että hommat toimivat, kun jatkuvasti ei tarvitse olla yhteyksissä?” Mikkonen sanoo pilke silmäkulmassa.

Kesän 2021 aikana Diabetesliitossa tehtiin hankintapäätös uudesta jäsenrekisteristä, jonka toteuttajaksi valikoitui kilpailutuksen kautta Vitec Avoine. ”Halusimme kartoittaa vaihtoehdot, vaikka yhteistyötä olemme tehneet pitkään ja olemme olleet tyytyväisiä”, Mikkonen tarkentaa.

Toiveena oli löytää mahdollisimman valmis tuote, jonka toiminnot vastaavat Diabetesliiton tarpeisiin ilman erillistä räätälöintiä. Näin tuotteen mahdolliset päivityksetkin ovat sujuvampia, kun mahdollisia erikseen koodattuja toimintoja ei tarvitse erikseen huomioida.

”Projektin alussa kokosimme jäsenyhdistyksistä eri ikäisiä ja erilaisia käyttökokemuksia omaavia henkilöitä, joiden avulla kartoitimme tarpeet ja toiveet tehtävälle uudistukselle”, Mikkonen tarkentaa.

Jäsenviestinnästä vuorovaikutteiseen kommunikointiin

”Uusi jäsenrekisteri tarjoaa meille monipuolisemmin vaihtoehtoja viestiä ja kommunikoida jäsenien kanssa. Käyttöjärjestelmä on selkeämpi ja näin helpompi käyttää, joten toivomme sen kannustavan myös jäsenyhdistyksiä aktiivisempaan ja etenkin vuorovaikutteisempaan kommunikointiin”, Mikkonen tarkentaa uuden järjestelmän tavoitteita.

Teknisen osaamisen taso liiton jäsenyhdistysten sisällä vaihtelee. Diabetesliitto tarjoaakin jäsenyhdistyksille koulutusta sekä konkreettista apua esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämiseen liittyen.

”Uudistuksen on tarkoitus vastata muuttuvan maailman tarpeisiin, mutta on sanottava, että meillä jäsenistön usein tavoittaa parhaiten niinkin vanhalla menetelmällä, kuin tekstiviestillä. Tekstiviestien lähettäminen oli toki mahdollista vanhallakin järjestelmällä, mutta uudella tämäkin on helpompaa”, kertoo Mikkonen.

Mobiilijäsenkortti helpottaa jäsenviestintää

Avoine Mobiilijäsenkortti on nykyaikainen ratkaisu, jota jäsenen on helppo käyttää puhelimella, tabletilla tai eri selaimilla. Mobiilijäsenkortin yhteydessä voidaan esittää esimerkiksi jäsenetuja tai tarjota jäsenille pääsy järjestön asiointipalveluhin. Mobiilijäsenkortti yhdistetään Sense Jäsenrekisteriin, jolloin jäsentiedot päivittyvät kortille ilman manuaalista työtä.

”Aika harva jaksaa enää perinteisiä jäsenkortteja kantaa lompakossa. Meilläkin on jäsenyhdistyksiä, jotka tarjoavat omille jäsenilleen etuja, jotka nyt sitten kulkevat aina mukana. Yksi tärkeä tavoite on saada seuraavan vuoden jäsenlaskutuksesta osa hoidettua uuden rekisterin kautta sähköisesti ja näin vähentää lähettävien paperilaskujen määrää”, Mikkonen sanoo.

”Jäsenrekisterin uudistus jalkautuu yhdistyksiin nyt kevään aikana ja mielenkiinnolla odotamme jäsenistön palautetta. Uskomme, että olemme osanneet vastata toiveisiin”, Mikkonen summaa ja kiittää vielä Vitec Avoinea sujuvasta yhteistyöstä: ”Kymmenen vuoden aikana on toimintamallit hioutuneet ja aina on tarvittaessa löytynyt toimivat ratkaisut järkevään hintaan”.