Vitec Avoine toteuttaa verkkosivustoja nyt myös WordPress-julkaisujärjestelmällä! Tutustu: Avoine Verkkopalvelut

Asiakastyytyväisyytemme parani

Saimme viime joulukuussa tekemäämme asiakaskyselyyn historiallisen suuren otoksen – peräti 72 vastausta. Vastaajat olivat Avoinen pääkäyttäjiä tai muuten palvelua aktiivisesti käyttäviä henkilöitä, joista valtaosa (85%) oli ollut yhteydessä asiakaspalveluumme.

Asiakaskyselymme mukaan Vitec Avoine koetaan loistavaksi pitkäaikaiseksi yhteistyökumppaniksi. Kyselyn vastausten mukaan pysymme täsmällisesti aikataulussa, palvelumme skaalatuvat joustavasti ja ne ovat toimintavarmoja. Lisäksi sovellumme erinomaisesti pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Juuri tähän olemme pyrkineet ja on ilo huomata, että tehty työ on välittynyt myös asiakkaillemme.

Kysyimme asiakkailta myös oman kehitystyömme kannalta keskeisiä seikkoja, kuten asiakaspalvelumme laatua. Tahdoimme tietää, miten helpoksi asiakkaat kokevat asiakaspalvelumme kanssa asioinnin ja asiakkuuden hoidon sekä kuinka sujuvaa ja ystävällistä palvelua he kokevat saavansa. Iloksemme asiakkaamme vastasivat kokevansa asiakaspalvelumme erityisen ystävälliseksi ja helpoksi.

Kiitos asiakkaillemme aktiivisuudesta - saimme kyselyyn lähes tuplasti enemmän vastauksia kuin aiempina vuosina

Kyselyn tulosten tulkitseminen nosti heti alkuvuodesta hymyn huulille. Asiakkaidemme suosittelukynnyksen (NPS) keskiarvo nousi nimittäin likipitäen puolella verrattuna vuoden takaiseen. Myös suosittelukynnyksen keskiarvon muutos on merkittävä, se nousi 7,8:sta vuodessa 8,3:een.

Kehitysehdotuksiakin annettiin. Kehitettävää löytyy vielä muun muassa tuotteidemme ominaisuuksista. Myös viestinnältä ja myynniltä toivottiin enemmän proaktiivisuutta muutoksista kerrottaessa. Olemme samaa mieltä kanssanne ja reagoimme siihen. Palaute on yhdenmukainen niiden toimenpiteiden kanssa, joita olemme toteuttamassa. Jatkossa lupaamme myös viestiä sekä yrityksestämme että tuotteistamme aiempaa aktiivisemmin.

Olemme johtava digitaalisten palveluiden tarjoaja suomalaisessa järjestökentässä. Sitoudumme toiminnassamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Yksi tärkeimmistä arvoistamme on luotettavuus: ”Olemme täällä tänään ja huomenna”. Kyselyn tulokset osoittavat, että olemme onnistuneet toimimaan arvojemme mukaisesti. Lupaamme olla ratkaisemassa asiakkaiden hankaliakin pulmia ystävällisellä ja tuloksellisella otteella myös tulevaisuudessa.