Vitec Avoine toteuttaa verkkosivustoja nyt myös WordPress-julkaisujärjestelmällä! Tutustu: Avoine Verkkopalvelut

Digitaaliset palvelut tukevat järjestöjen merkityksellistä toimintaa

Meillä kaikilla on inhimillinen tarve kuulua johonkin, kokea ja elää merkityksellistä elämää. Haluamme olla mukana vaikuttamassa omaa elämäämme koskeviin asioihin. Moni meistä haluaa olla aktiivisesti myös mukana edistämässä itselleen merkityksellisiä asioita, auttamassa muita tai osallistua edistääkseen omaa hyvinvointia. Kolmannen sektorin toimijat tarjoavat monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja ryhmiä, joihin voimme kuulua.

Järjestömaailmassa ja sen digitaalisten palveluiden parissa toistakymmentä vuotta työskennellyt Mikko Mantere kertoi meille ajatuksiaan järjestöjen roolista ihmisten elämässä ja kuinka järjestöjen toimintaa voidaan tukea erilaisilla digitaalisilla palveluilla. Vitec Avoinen myyntipäällikkönä työskentelevän Mikon asiantuntijuutta vahvistaa myös lähes koko elämänsä mittainen kokemus aktiivisena toimijana urheiluseuratoiminnassa.

”Kun puhumme ihmisten hyvinvoinnista ja mietimme, mitä yhteiskunnassa sekä maailmalla on tapahtunut viimeisten 2–3 vuoden aikana, on kolmanteen sektoriin kuuluvilla järjestöillä, liitoilla ja yhdistyksillä valtavan suuri merkitys”, Mikko aloittaa ja painottaa aiemmin mainittujen inhimillisten tarpeiden sekä tapahtumien vaikutusta ihmisten henkiseen hyvinvointiin.

”Järjestöillä, vaikkapa urheiluseuroilla, on kokoon kutsuva voima saattaa ihmiset yhteen. Kun tämä mahdollisuus viedään pois ja joudumme sulkeutumaan koteihimme, johtaa se eriarvoisuuteen ja syrjäytymiseen. Seuraavaksi luemme mediasta mielenterveydellisten ongelmien kasvusta”, Mikko sanoo ja muistaa monien mielenterveyteen liittyvien tukipuhelimien ja -chattien, toimivan kolmannen sektorin toimijoiden ja vapaaehtoisten voimin.

”Kriisien aikana ammatti- ja työmarkkinajärjestöt nousevat isosti esiin, kun työntekijöiden työehdoista, työoloista ja palkkauksista käydään kiivasta keskustelua. Työpaikoilla tapahtuvat muutokset, lomautus- ja lakkouhat stressaavat ja tällä on ymmärrettävästi taas vaikutus ihmisten henkiseen hyvinvointiin”, jatkaa Mikko mietteitään ajankohtaisten maailmantapahtumien vaikutuksista ihmisten elämään.

”Jos mietimme miksi järjestöt ovat olemassa, niin elämme nyt korostuneinta ajanjaksoa, joka todella alleviivaa kolmannen sektorin toimijoiden olemassaolon merkitystä ja tärkeyttä. Kymmenet tuhannet urheiluseurat kokoavat yhteen lapsia ja aikuisia tarjoten monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt kantavat järjettömän kokoista taakkaa vertaistuki- ja kuntoutustoiminnan ylläpitämisessä ja työmarkkinajärjestöt ajavat rohkeasti omiensa puolia”, Mikko summaa esimerkkien avulla ajan kuvaa järjestömaailmassa.

Digitaaliset palvelut tukevat järjestöjen toimintaa

Vitec Avoine tarjoaa Suomen vahvimman asiantuntijuuden järjestömaailman digitaalisiin palveluihin. Ketterät ja asiakkaiden tarpeet yksilöllisesti huomioivat jäsenrekisterit, verkkosivustot ja järjestöjen arkea helpottavat verkkopalvelut toteutetaan vuosikymmenten kokemuksella.

”Digitaaliset palvelut mahdollistavat palveluiden saatavuuden jopa 24/7 ja vuoden jokaisena päivänä. Digitaalinen ympäristö mahdollistaa matalankynnyksen osallistumisen anonyymisti tai rajatuilla tiedoilla”, Mikko sanoo ja viittaa esimerkillä aiemmin mainittuihin verkossa toimiviin tukiorganisaatioihin, joille nimettömyys ja matalankynnyksen osallistuminen on merkittävää.

Tänä päivänä digitaalisesti tarjottavien palveluiden määrä on valtava ja Mikko nostaa helpoiksi esimerkeiksi erilaiset chat-palvelut ja ohjesivustot. Monelle palvelut saattavat olla helpommin saavutettavissa digitaalisesti. Toimistoympäristössä toimiessa asiakas joutuu näkemään vaivaa mennäkseen paikalle, osallistuakseen tai pyytääkseen apua.

Vaikka ero palvelutapojen välillä on valtava, voivat ne parhaillaan tukea toinen toisiaan – vaikkapa verkossa täytettävä ennakkokysely nopeuttaa henkilökohtaista palvelutilannetta. Digitaaliset palvelut eivät tule poistamaan ihmisten tarvetta kohdata toisiaan.

Mitä digitaalisia palveluita järjestöllä tulisi olla?

Digipalveluostoksille kannattaa lähteä vasta, kun tavoitteet ovat selvillä. Ensimmäisenä tulee tehdä organisaation toimintastrategia, eli mihin ja miten haluamme vaikuttaa sekä miksi organisaatiomme on olemassa. Kun tavoite on tiedossa, voidaan tehdä suunnitelma, miten tavoitteisiin päästään. Tässä vaiheessa lähdetään kartoittamaan järjestölle sopivimmat ratkaisut.

”Digitaalisten palveluiden tulee olla rengin roolissa mahdollistamassa halutut toiminnot. Tästä lähdemme liikkeelle kaikkien asiakkaiden kanssa”, kertoo Mikko ja tarkentaa, että järjestömaailmassa palveluita tulee aina miettiä useiden eri käyttäjien tarpeiden mukaan.

”Harvemmin järjestön johdolla ja palvelua ylläpitävällä henkilöstöllä ja jäsenillä on täysin samat toiveet ja tavoitteet”, Mikko naurahtaa ja sanoo, että kaikkien kannalta toimivat ratkaisut ovat kyllä löydettävissä. Vitec Avoinella on laaja tuotevalikoima, jota on vuosien ajan kehitetty yhdessä järjestöjen edustajien kanssa.

Integrointi ja konfigurointi

Tänä päivänä on melko mahdotonta löytää palvelua, joka tarjoaisi kaikki tarpeelliset toiminnallisuudet yhdessä paketissa. Toisaalta verkko on myös täynnä tarkoin määriteltyihin prosesseihin määriteltyjä työkaluja ja tämän takia palveluiden integroitavuudella ja konfiguroinnilla on suuri merkitys.

Tästä johtuen erilaisten palveluiden hyödyntäminen integroituna omaan järjestelmään on tätä päivää. Esimerkkinä verkkopalvelun integroiminen uutiskirje- tai CRM-järjestelmään ja markkinoinnin työkaluihin tai jäsenrekistereissä hyödynnettävät tunnistautumisen integraatiot, jotka mahdollistavat jäsenen kirjautumisen yksillä tunnuksilla kaikkiin palveluihin, riippumatta kuka palvelun on toimittanut.

”Rohkaisemme ja autamme asiakkaitamme kokeilemaan, testaamaan ja myös tarvittaessa hylkäämään erilaisia palveluita, jotta haluttuihin tavoitteisiin päästään”, Mikko kertoo ja tarkentaa Vitec Avoinelta löytyvän käyttökokemusta useista erilaisista integroitavista palveluista.

”Konfiguroitavuus taas auttaa, ettei räätälöitäviä palveluita tarvitse erikseen ohjelmoida, vaan tuoteasiantuntijamme pystyvät hyödyntämään yleisesti käytössä olevia ja hyväksi todettuja ohjelmia asiakkaidemme palveluiden kehityksessä”, Mikko vielä tarkentaa.

Palveluiden käyttö mobiilissa ja saavutettavuus

Digitaaliset välineet mahdollistavat palveluiden käytön missä ja milloin vain. Mobiilin käyttö kasvaa edelleen ja puhelimesta on tullut meille monelle digitaalinen monitoimityökalu. Enää emme puhu vain mobiiliin optimoiduista, responsiivisista sivuista, vaan keskitymme palveluiden käytettävyyteen myös mobiililaitteilla.

”Järjestömaailmassakin palvelut tulee olla helposti käytettävissä myös mobiilissa. Olipa kyse sitten urheilulisenssin ostamisesta, keskusteluavun saamisesta tai jäsenetujen hyödyntämisestä”, Mikko sanoo.

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkopalvelu ei saa aiheuttaa eriarvoisuutta ja palveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa. Täysin saavutettavia verkkopalveluita vaaditaan tällä hetkellä vain julkishallinnolta, mutta myös järjestömaailmassa on äärettömän tärkeää huomioida erilaisten käyttäjien tarpeet.

”Saavutettavuuden osalta on hyvä tietää, että saavutettavat verkkopalvelut palvelevat paremmin kaikkia käyttäjiä – eivät vain toimintakyvyltään rajoittuneita käyttäjiä”, Mikko kertoo ja muistuttaa, että Vitec Avoine huomioi kaikissa toteutuksissaan asiakkaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät asiat.

Kysytään Mikolta vielä viimeinen kysymys, eli miksi digipalveluostoksille lähdettäessä järjestön edustajan kannattaa kääntyä Vitec Avoinen puoleen?

”Vitec Avoine tarjoaa järjestömarkkinaan erikoistuneita työkaluja, joita on vuosien ajan kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa. Meillä on vuosien kartuttama kokemus ja ymmärrys järjestömaailmasta. Ymmärrämme integroitavuuden merkityksen ja meillä on monipuolinen kokemus myös järjestelmistä niillä osa-alueille, joilla emme ole absoluuttisesti parhaita. Meillä on kyky ja aito halu auttaa asiakkaitamme kasaaman organisaation tarpeiden kokoonpano, jotta valitut digitaaliset palvelut pelaavat saumattomasti yhteen”, summaa Mikko haastattelun päätteeksi.

Ota yhteyttä

Laita viestiä tai soita, niin jutellaan lisää.
Autan mielelläni löytämään ratkaisut teidän järjestönne tarpeisiin.

Mikko Mantere, myyntipäällikkö
040 0200505
Lähetä sähköpostia