Vitec Avoine toteuttaa verkkosivustoja nyt myös WordPress-julkaisujärjestelmällä! Tutustu: Avoine Verkkopalvelut

Sense Jäsenrekisterille ja Yhdistysavaimelle on myönnetty Avainlippu


Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Vitec Avoine Oy:n Sense Jäsenrekisterille ja Yhdistysavaimelle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta.

Kuvassa Avainlippu-merkki

Sense Jäsenrekisteri on jäsenrekisteriohjelma, jonka joustavat ominaisuudet mahdollistavat isollekin järjestölle näppärän jäsenrekisterin ylläpidon, tiedonhaun, raportoinnin sekä sujuvan yhteydenpidon jäseniin. Yhdistysavain on helppokäyttöinen verkkotyökalu paikallisyhdistyksille kotisivujen ja jäsenrekisterin ylläpitoon.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset. 

- Sense-jäsenrekisteri ja Yhdistysavain ovat Suomalaisten järjestöjen ja paikallisten yhdistysten hyödyksi kehitettyjä kotimaisia tuotteita. Näen, että Avainlippu-tunnus kiteyttää helposti tunnistettavaan muotoon meille ja asiakkaillemme keskeisiä yhteiskunnallisia arvoja, joista ehkä tärkeimpänä pidän sitä, että olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittämässä kestävää kansalaistoimintaa Suomessa, Vitec Avoine Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Heikkilä kertoo. 

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

- Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.

Lisätietoja
Tuomo Heikkilä, toimitusjohtaja, Vitec Avoine Oy
tuomo.heikkila@vitecsoftware.com
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto
reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 5000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/
Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen.
www.suomalainentyo.fi