Vitec Avoine toteuttaa verkkosivustoja nyt myös WordPress-julkaisujärjestelmällä! Tutustu: Avoine Verkkopalvelut

Uimaliitolle toteutettiin dynaamiset ja mobiilioptimoidut verkkosivut

Uimaliitolle rakennettiin ProcessWire-teknologialla uudet verkkosivut, joiden tarkoituksena oli palvella erityisesti mobiilikäyttäjiä. Nykypäivänä suurin osa käyttää nettiä älypuhelimella, joten verkkosivujen suunnittelu aloitetaan tavallisestikin mobiiliominaisuuksista.

”Tavoitteena oli uudistaa Uimaliiton sivut palvelemaan ensisijaisesti mobiilikäyttäjiä. Halusimme myös dynaamisuutta sivujemme sisältömahdollisuuksiin niin sidosryhmien kuin kumppaneidenkin suuntaan. Yksi tavoitteistamme oli myös nettisivujemme valtavan tietomäärän esitystavan selkeyttäminen”, kertoo Jussi Salminen Uimaliitosta.

Ennen projektin aloittamista Uimaliitossa tutkittiin tarkasti käyttäjäanalytiikkaa, jotta uusista verkkosivuista saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla liiton kohderyhmää palvelevat. Tämän tutkimuksen myötä mobiilikäyttäjien suuri määrä tuli selvästi esille.

Mobiiliratkaisuja eturintamassa

”Halusimme tehdä eturintamassa sellaisia ratkaisuja, jotka helpottavat verkkosivujen käyttöä mobiililaitteilla. Heti aluksi Uimaliitossa linjattiin, että uusi sivusto suunnitellaan täysin mobiiliominaisuudet edellä ja kompromissit tehdään työpöytänäkymien kohdalla”, Jussi Salminen kertaa projektin alkuvaiheita.

Uimaliiton verkkosivuprojektin hallinnassa oli alkuun haasteita, sillä Avoinella projektista vastannut ohjelmoija vaihtoi harmillisesti työpaikkaa kesken projektin. ”Projektin edetessä kehitimme hieman toimintamalleja Avoinen kanssa, ja reki alkoi liikkua liukkaammin. Avoine antoi hyviä näkökulmia omiin visioihimme ja toi oman osaamisensa peliin siten, että koimme tekevämme uusia ratkaisuja suhteellisen eturintamassa”, Jussi Salminen kommentoi projektin sujuvuutta.

Verkkosivuprojekteja on yhtä monenlaisia kuin asiakkaitakin. Otamme toteutuksissa huomioon asiakkaiden näkemykset ja osaamisen. Jos asiakkaalla tuntuu olevan vahvat visiot ja homma hallussa, voimme myös toimia sparraavana taustatukena ja teknisenä toteuttajana. Uimaliiton projektissa hyödynnettiin lisäksi ulkopuolista konsultointiapua.

Projektin loppuun saattamisesta vastasi Avoinen tuotantopäällikkö Antti Peisa, jota ilahdutti Uimaliiton projektitiimin vahva osaaminen. "Avoinelle projekti oli monella tapaa hieman erilainen. Uimaliiton tiimillä oli todella vahva näkemys niin sisällöistä kuin käyttöliittymistäkin. Asiakas huolehti itse visuaalisen ilmeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Siitä ei isompaa korjattavaa löytynyt, nimittäin Jussi ja kumppanit olivat saaneet aikaan rautaista jälkeä. Pääsimme projektissa haastamaan ja sparrailemaan asiakkaan konseptia ja päävastuu teknisestä toteutuksesta oli meillä", Antti kertoo.

Uimaliitossa on oltu tyytyväisiä projektin lopputulokseen. Heti julkaisuvaiheessa käyttäjät antoivat melko paljon palautetta uudistuksesta. Alussa palautteet olivat hieman hämmentyneitä, sillä reitit tuttuihin sisältöihin olivat hieman muuttuneet. Myöhemmin sivut ovat saaneet käyttäjiltään kiitosta erityisesti mobiilikäytettävyydestä.

Käy tutustumassa Uimaliiton verkkosivuihin täällä.

Onko liitollasi tarvetta verkkosivujen uudistamiselle?

Ota yhteyttä myynti@avoine.fi tai soita numeroon 010 1234 567!