Vitec Avoine toteuttaa verkkosivustoja nyt myös WordPress-julkaisujärjestelmällä! Tutustu: Avoine Verkkopalvelut

Into ry:n verkkosivu-uudistus WordPressillä

Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry on järjestönä perustettu vuonna 1997, mutta tunnettiin vuoteen 2020 saakka nimellä Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Brändi- ja nimiuudistuksen myötä etsivä nuorisotyö tuli osaksi järjestön toimintaa myös nimen puolesta. Vitec Avoine valittiin toteuttamaan verkkosivu-uudistusta, jonka tärkein tavoite oli saada kahden organisaation toiminnot yhdelle selkeälle sivustolle.

Into on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio, joka edustaa yli 270 työpajaa sekä 600 etsivää nuorisotyöntekijää Suomessa. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelee yli 2200 ammattilaista, jotka edustavat uuden sivuston tärkeintä kohderyhmää. Into tekee myös toimivaa yhteistyötä toimintojensa kannalta keskeisiin ministeriöihin, aluehallintovirastoihin, Kuntaliittoon ja Opetushallitukseen.

Uudesta strategiasta suuntaviivat tavoitteille

”Nimiuudistuksen myötä edustamme vahvemmin sekä etsivää nuorisotyötä että työpajatoimintaa.

Työpajatoimintaa järjestetään noin 90 % Suomen kunnista ja etsivää nuorisotyötä tehdään kaikkialla Suomessa”, kertoo Inton viestintäpäällikkö Anna Kapanen.

Työpaja on valmennusyhteisö, jonka tavoitteena on vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia, tunnistaa osaamista sekä valmentaa kohti koulutusta ja työtä.

Etsivän nuorisotyön tehtävä on varmistaa, että jokainen nuori saa kasvamiseen, itsenäistymiseen ja osallisuuteen tarvitsemansa tuen – että kenenkään ei tarvitse kasvaa ja selviytyä yksin.

Yhdistymisen myötä uudistui myös Inton strategia, joka antoi linjat verkkosivu-uudistuksen tavoitteille. Inton strategisena tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehittäminen: rohkeasti, inhimillisesti ja yhdessä.

”Tärkein tavoite oli yhdistää organisaatiomme useammat verkkosivustot yhdeksi sivuksi. Saavutettavuuden huomioimisella oli iso merkitys, eikä vain määräysten takia. Halusimme uudesta sivustosta selkeän ja helposti navigoitavan”, tarkentaa Kapanen, joka on opiskellut myös palvelumuotoilua ja ymmärtää näin selkeiden asiakaspolkujen merkityksen verkkosivujen suunnittelussa.

Ratkaisut kehityskohteiden korjaamiseen

Verkkosivuprojekti käynnistyi vuoden 2021 alussa. Sivuston suunnittelu aloitettiin asiakaskyselyillä ja -haastatteluilla, joiden avulla tärkeimmiltä käyttäjäryhmien edustajilta selvitettiin aiempien sivujen puutteet ja kehityskohteet.

”Tässä työvaiheessa hyödynsimme Vitec Avoinen tuotteistamaa “Tunnista kohderyhmäsi odotukset verkossa” -konseptia, jossa Vitec Avoinen asiantuntija ohjaa prosessia, valmistelee kyselyt, suorittaa haastattelut, sekä lopuksi koostaa raportin prosessin aikana nousseista havainnoista toimenpidesuosituksineen”, kertoo webkehittäjä Teppo Koivula, joka vastasi sivuston teknisestä toteutuksesta Vitec Avoinella.

Kysely- ja haastattelukierroksen jälkeen projekti eteni Vitec Avoinen verkkopalveluprojekteille ominaiseen tapaan konseptisuunnitteluvaiheeseen, jossa päästiin hahmottelemaan niin eri toimintojen tarkempia määrittelyjä, kuin myös sivuston näkymiä ja tietorakenteita. Koska Inton sivuston visuaalisesta suunnittelusta vastasi mainostoimisto, rautalankamallit ja toiminnalliset määrittelyt olivat tässä projektissa varsin tärkeässä roolissa.

Sivuston tekninen toteutus pohjautuu avoimen lähdekoodin WordPress-julkaisujärjestelmään. Inton sivusto hyödyntää vahvasti WordPressin omaa “lohkoeditoria” eli Gutenbergiä, joka tarjoaa kattavat työkalut sisällön ja rakenteiden mukautukseen. Järjestelmän omien toimintojen jatkoksi sivustolle toteutettiin muun muassa laaja materiaalipankki monipuolisin haku- ja suodatustoiminnoin, sekä integraatiot niin Sense-jäsenrekisteriin, kuin myös tapahtumienhallintajärjestelmä Lyytiin.

Tuloksena selkeät asiakaspolut

”Nykyisen sivuston asiakaspolut ovat todella selkeät. Sivusto on ollut käytössä vasta pari kuukautta, mutta tähän mennessä käyttäjiltä saatu palaute on ollut positiivista”, Kapanen kertoo.

Etusivulle on kerätty kaikki tärkeimmät toiminnot sekä ajankohtainen tieto ja sivulta on helppo navigoida tutustumaan kiinnostaviin aiheisiin tarkemmin.

Käyttäjille tärkeitä toimintoja ovat Koulutukset ja tapahtumat, Materiaalipankki sekä Sovari, eli sosiaalisen vahvistumisen mittari. Kysely tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista elämäntaitoihin.

Pitkä yhteistyö Vitec Avoinen kanssa

Vitec Avoine valikoitui toimittajaksi kilpailutuksen kautta. Järjestömaailman tuntemus tuki päätöstä, mutta ratkaisevana tekijänä järjestömaailmassa on kustannustehokkain tarjous.

”Tämä oli nyt minun kolmas verkkosivuprojektini, jonka toteutimme Intossa yhteistyössä Vitec Avoinen kanssa. Yhteistyö on aina ollut helppoa ja vuosien mittaan entistä jouhevampaa, kun tutuiksi tullaan”, Kapanen kiittelee pitkää ja hyvin sujunutta yhteistyötä Vitec Avoinen kanssa.

”Saimme yhteisessä Basecampissa ratkottua asiat nopeasti. Aikataulut näissä projekteissa usein elää, mutta joustoa löytyi puolin ja toisin. Vitec pystyi nopealla aikataululla auttamaan myös graafisten ulkoasumuutosten kanssa. Julkaisupäivä on aina yhtä jännittävä, mutta osaavissa käsissä sekin sujui mallikkaasti”, Kapanen kertoo.

Vitec Avoinen palveluista Intolla on käytössä myös Sense jäsenrekisteri.