Vitec Avoine toteuttaa verkkosivustoja nyt myös WordPress-julkaisujärjestelmällä! Tutustu: Avoine Verkkopalvelut

Yhdistysavain ja Suomisport-seurapalvelu yhteistyöhön urheiluseuratoiminnan kehittämiseksi

Yhdistysavain ja Suomisportin seurapalvelu ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on tarjota suomalaisille urheiluseuroille laadukkaat eväät digitaaliseen seuratoimintaan.

hdistysavain ja Suomisportin seurapalvelu ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on tarjota suomalaisille urheiluseuroille laadukkaat eväät digitaaliseen seuratoimintaan. Olympiakomitean Suomisport-seurapalvelu tarjoaa urheiluseuroille monipuoliset välineet seura-arjen hallintaan ja Avoine Oy:n Yhdistysavain-palvelusta löytyy seuroille laajat digitaalisen viestinnän ominaisuudet. Sähköisen taloushallinnan järjestelmien integraatiot seurapalveluun mahdollistavat seuroille luotettavan ja sujuvan taloudenhallinnan.

"Tavoitteenamme on varmistaa urheiluseurojen toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Uskomme, että pystymme vastaamaan tähän haasteeseen omien palveluidemme kehityksen sekä luotettavien yhteistyökumppanien avulla", kertoo Olympiakomitean järjestöpäällikkö Rainer Anttila.

Yhdistysavaimen ja Suomisport-seurapalvelun yhteistyö alkaa tänä vuonna palveluiden esittelyillä ja käyttökoulutuksilla urheiluseuroille. Ensi vuonna tavoitteenamme on aloittaa tuotteiden välisen teknisen yhteispelin kehitys.

"Olemme yli 15 vuotta kehittäneet suomalaisen urheiluseurakentän viestinnän verkkopalveluita. Tämän yhteistyön avulla haluamme viedä seuratoiminnan työkalut uudelle tasolle", toteaa Avoine Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Heikkilä.


Visiona digitaalinen urheiluseura

Suomisport-seurapalvelusta löytyy urheiluseuroille monipuoliset hallinta- ja raportointityökalut arjen, kuten esimerkiksi maksujen ja tapahtumien, hoitamiseen. Yhdistysavaimesta urheiluseura löytää puolestaan helppokäyttöiset työkalut kotisivujen ylläpitoon sekä jäsenviestintään.

Kun tähän yhdistetään vielä Rantalaisen tarjoamat kattavat sähköisen taloushallinnon ja kirjanpidon palvelut, jotka toimivat Suomisport-palvelun kanssa sujuvasti yhdessä, urheiluseuralla on jo todella monipuolinen työkalupaketti käsissään.

"Sähköinen taloushallinto mahdollistaa urheiluseuroille luotettavan ja sujuvan taloudenhallinnan. Olemme innolla kehittämässä palveluitamme osana digitaalisen urheiluseuran visiota", kuvailee Rantalaisen operatiivinen johtaja Risto Iivonen.

Yhteisenä tavoitteenamme on vapauttaa seuratoimijoiden aikaa olennaiseen

Erilaiset digitaaliset palvelut parhaimmillaan sujuvoittavat urheiluseuran viestintää, laskutusta, jäsentietojen käsittelyä, taloudenhallintaa sekä esimerkiksi tapahtumien järjestämistä. Kaikki nämä asiat eivät kuitenkaan onnistu yhdessä ja samassa palvelussa. Yhteistyön myötä tuomme näitä ominaisuuksia lähemmäksi toisiaan ja kokonaisuuden helposti urheiluseurojen saataville.

Valmiiksi mietittyä, luotettavista palveluista koottua kokonaisuutta hyödyntämällä seuran hallintotyöt hoituvat arjessa tehokkaasti, jolloin aikaa jää enemmän olennaiseen toimintaan.


Suomisport-seurapalvelu tarjoaa sujuvaa sporttiarkea sekä kustannustehokasta ja laadukasta toimintaa. Seuran hallinnon, ryhmien ja valmennustoiminnan sekä laadun kehittämisen digityökalut - kaikki yhdessä palvelussa. Työkalut auttavat seuroja mm. jäsenhankinnassa ja tapahtumien markkinoinnissa. Seurapalvelussa seura voi pyörittää sporttiarkea mobiilissa – siellä missä liikkujatkin ovat – treeneissä ja kentän laidalla!