Vitec Avoine toteuttaa verkkosivustoja nyt myös WordPress-julkaisujärjestelmällä! Tutustu: Avoine Verkkopalvelut

Yhdistysavain sujuvoittaa kyläyhdistysten arjen toimintaa

Suomen Kylät ry on valtakunnallinen järjestö, joka tekee työtä paikallisuuden puolesta ja pyrkii edistämään paikallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia.

Suomen Kylät ry:n jäseninä on 19 maakunnallista kyläyhdistystä. Maakunnallisten yhdistysten jäseninä on puolestaan paikallisia kyläyhdistyksiä - verkosto kattaa kokonaisuudessaan ainakin 3000 kyläyhdistystä.

Järjestökoordinaattori Marianne Liitelä kertoo, että Yhdistysavaimen käyttäjäkunnasta löytyi jo entuudestaan kyläyhdistyksiä ennen kuin Suomen kylät päätti aloittaa yhteistyön Yhdistysavaimen kanssa. Suosittelu koettiin vaivattomaksi ja riskittömäksi ja se sai yksimielisesti vihreää valoa järjestökentältä.

Vastaus jäsenrekisteritarpeisiin

Monissa suomalaisissa yhdistyksissä jäsenrekisterin pitoa hoidetaan edelleen vanhanaikaisilla tavoilla. Koska jäsenrekisterin pitoon liittyy myös lakisääteisiä velvoitteita, on rekisterin käytettävyydellä ja tietoturvalla suuri merkitys.

Liitelä toteaakin, että mahdollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä vaivattomasti ja hoitaa viestintää tulee monessa kyläyhdistyksessä tarpeeseen.  Myös tämä vaikutti päätökseen suositella Yhdistysavainta kyläyhdistyksille.

Helppoja ratkaisuja ja jatkuvuutta kotisivutyökaluilla

Erityisesti Liitelä kertoo vaikuttuneensa siitä, että kotisivujen luominen Yhdistysavaimella ei edellytä mitään ennakkotietoja tai taitoja. Omista Yhdistysavain-kokemuksistaan hän kertoo, että rakentaessaan kyläyhdistyksenä sivustoa hänen ei kertaakaan tarvinnut turvautua ohjeisiin, vaan työkalun eri toimintojen käyttäminen oli intuitiivista.

Koska osaamistasoissa on suurta vaihtelua eri kyläyhdistyksissä, on tärkeää, että yhdistykset voivat ilman erityistaitoja luoda yhdistykselleen edustavan käyntikortin. Tällä on merkitystä siksikin, että monet kyläyhdistyksistä toimivat myös kylänsä markkinointiroolissa, jossa ne tiedottavat verkkosivuillaan esimerkiksi alueen muista yhdistyksistä ja yrityksistä muun muassa matkailijoille.

Lisäksi mahdollisimman helppokäyttöisen julkaisujärjestelmän valinta oli perusteltua, sillä kun yhdistyksessä toimivat ihmiset vaihtuvat, on tärkeää, että uudet käyttäjät pääsevät järjestelmään sisään mahdollisimman nopeasti ilman katkoksia toimintaan. Liitelä kertoo arvostavansa myös varmuutta siitä, että ongelmatilanteen sattuessa Yhdistysavaimen asiakaspalvelu on varmasti saatavilla.

Yhdistysavainta suosittelee jäsenyhdistyksilleen yhteensä jo yli 50 liittoa ja se on käytössä yli 5000 suomalaisessa yhdistyksessä ja urheiluseurassa. Katso lisää osoitteesta www.yhdistysavain.fi/liitot!