Vitec Avoine toteuttaa verkkosivustoja nyt myös WordPress-julkaisujärjestelmällä! Tutustu: Avoine Verkkopalvelut

Toimiva resepti onnistuneeseen verkkosivuprojektiin

Verkkosivuprojektin toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua, tarkkaa aikataulutusta ja jatkuvaa viestintää. Vitec Avoine on vuosien kokemuksen avulla kehittänyt tehokkaan ja joustavan prosessin, jolla varmistetaan onnistuneet verkkosivu ja -palveluprojektit.

Tässä artikkelissa projektipäällikkömme Heikki Westerback avaa tapaamme toteuttaa verkkosivuprojekteja sekä jakaa parhaat vinkit järjestöille, jotka suunnittelevat verkkopalveluidensa uudistamista.

Huolellinen suunnittelu varmistaa selkeän prosessin

Verkkopalveluprojektit alkavat huolellisesta aikataulutuksesta ja suunnittelusta. Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, sovimme projektin aikataulusta. Asiakkaan tarpeet kartoitetaan esitietokyselyllä ja konseptityöpajalla.

"Konseptityöpajassa kerätään kaikki tarvittava tieto ja asetetaan suuntaviivat projektin etenemiselle. Esitietokysely auttaa kartoittamaan nykyisen sivuston hyvät ja huonot puolet sekä määrittelemään tärkeimmät kehityskohteet ja käyttäjäprofiilit”, kertoo Heikki ja korostaa erityisesti käyttäjäprofiilien tunnistamisen tärkeyttä: ”Ymmärrys sivuston loppukäyttäjien tarpeista varmistaa, että voimme toteuttaa sekä järjestön jäseniä että sivuston ylläpitäjiä palvelevan sivuston.”

Konseptityöpajan jälkeen laaditaan määrittelydokumentit, sivuston rautalankamallit ja visuaaliset ehdotukset. Vitec Avoinella on taitavat UI/UX-suunnittelijat, jotka osaavat ottaa suunnittelussa huomioon järjestön brändin ja visuaalisen ilmeen.

Tarkka aikataulu ja määrittelyt takaavat, että projektin kulku on selkeä. Koko projektin ajan aktiivinen viestintä asiakkaan kanssa varmistetaan Basecampin avulla ja tarvittaessa pidetään Teams-palavereita.

Basecampin avulla varmistetaan aktiivinen viestintä ja mahdollisten muutosten hallinta projektin aikana. "Meille on tärkeää, että asiakas tuntee olevansa mukana prosessissa alusta loppuun," Heikki painottaa.

Sisällöntuotanto vaatii resursseja

”Rautalankamallin ja visuaalisen ehdotuksen hyväksymisen jälkeen meillä alkaa sivuston koodaus. Tämän jälkeen järjestämme asiakkaalle sivustokoulutuksen ja asiakas pääsee aloittamaa sivuston sisällöntuotannon”, Heikki kertoo ja jatkaa: ”Sisällöntuotantoon tulee varata tarpeeksi työaikaa ja tekijöitä. Sisällönsyöttöön kuluva aika tulee usein asiakkaalle yllätyksenä, vaikka olisimme aikataulua tehdessä asiaa terävöittäneet.”

Lähtökohtaisesti sisällöntuotannosta vastaa asiakas itse. Vitec Avoine tarjoaa tarvittaessa apua sisällöntuotantoon ulkopuolisten kumppanien kautta. Yksin asiakasta ei tässäkään kohtaa jätetä ja sparrausapua tarjotaan läpi projektin.

”Tässä vaiheessa sivuston toiminnallisuudet konkretisoituvat asiakkaalle ja sivustolle saatetaan tehdä vielä muutoksia, jotka ovat tärkeitä sivuston julkaisemisen kannalta. Verkkosivuthan ovat tänä päivänä jatkuvassa muutoksessa, joten muutostoiveita voidaan myös kerätä kehityslistalle”, Heikki tarkentaa sisällöntuotannon vaihetta.

Ennen sivuston julkaisua Vitec Avoinen tiimi tekee sivustolle prosessin mukaisen laadunvarmistuksen, jossa projektin ulkopuolinen verkkosivukehittäjä käy sivuston läpi. Kansankielellä oikolukee sivuston koodin ja varmistaa ettei koodissa ole virheitä. Sivustoille, jotka on tilattu noudattamaan AA-tason saavutettavuusvaatimuksia, teemme myös saavutettavuusauditoinnin.

”Projektin lopuksi pidämme asiakkaan kanssa palautepalaverin. Panostamme aktiiviseen asiakaspalveluun läpi asiakkuuden elämänkaaren, joten asiakkaamme eivät jää yksin projektin päätyttyä”, Heikki summaa.

Vitec Avoine vastaa toteuttamiensa sivustojen teknisestä ylläpidosta, jolla varmistetaan sivuston turvallisuus ja tehdään julkaisujärjestelmän tarpeelliset päivitykset. 

Saavutettavat ja optimoidut mobiiliystävälliset verkkosivut

Vitec Avoinella on vankka kokemus saavutettavien ja käyttäjäystävällisten verkkosivujen toteutuksesta. Saavutettavuus, hakukoneystävällisyys ja mobiilikäytettävyys ovat keskeisiä tekijöitä verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Nämä ovat voineet myös olla asioita, minkä vuoksi järjestön verkkosivuja on lähdetty uudistamaan. Vanha sivusto ei ole enää vastannut nykypäivän tarpeisiin.

"Saavutettavuus on keskeinen osa verkkosivujen suunnittelua ja toteutusta. Sivustot tehdään alusta asti saavutettavuus huomioiden," Heikki kertoo ja tarkentaa, että sivustolta vaadittava saavutettavuustaso määritellään suunnitteluvaiheessa.

Saavutettavuus ja hakukoneoptimointi kulkevat käsi kädessä, joten sivustot toteutetaan teknisesti myös vastaamaan hakukoneiden vaatimuksia. Vitec Avoinen tiimi varmistaa sivuston teknisen saavutettavuuden. Heikki muistuttaa myös sivuston tekstien ja muun muassa kuvien alt-kuvausten merkityksestä saavutettavuuteen: ”Iso osa saavutettavuudesta varmistetaan sisällöntuotannon vaiheessa ja annammekin projektin aikana asiakkaalle oppaan saavutettavan sisällön tuottamiseen.”

Mobiilikäytettävyys varmistetaan sisäänrakennettuna osana kehitysprosessia. Sivustot testataan useilla eri laitteilla ja näytöillä ennen julkaisua.

Heikin mukaan yksi Vitec Avoinen vahvuuksista järjestöjen verkkosivujen toteuttajana on projektien ketterä ja joustava toteutus.

"Tarvittaessa mukaudumme asiakkaan aikatauluihin ja tarpeisiin. Jos projektin aikana ilmenee uusia ideoita tai tarpeita, olemme valmiita ottamaan ne huomioon ja tekemään muutoksia," Heikki sanoo ja tarkentaa, että muutostöistä ja niiden aikataulusta sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa.

"Joustavuus ja hyvä asiakaspalvelu ovat asioita, joita asiakkaamme arvostavat.” 

Viisi vinkkiä onnistuneeseen verkkosivuprojektiin

Kysyimme vielä lopuksi Heikiltä projektipäällikön näkökulmasta tärkeimmät viisi vinkkiä järjestöille, jotka suunnittelevat verkkosivujen uudistusta. 

  1. Määrittele käyttäjäryhmät ja persoonat huolella: Tämä auttaa kohdentamaan sisällön oikein ja palvelemaan eri käyttäjäryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla.

  2. Varaa riittävästi aikaa sisällöntuotantoon: Sisällöntuotantoon tulee varata riittävästi resursseja ja aikaa, jotta työ saadaan toteutettua sovitussa aikataulussa. Huolellisella sisällöntuotannolla varmistetaan, että sivusto myös vastaa käyttäjien tarpeisiin.

  3. Ole rohkeasti erilainen: Uskalla erottautua ja käyttää innovatiivisia ratkaisuja kuvamaailmassa ja sivuston rakenteessa. Hyvä kuvamaailma ja erottuvat ratkaisut tekevät sivustosta kiinnostavamman ja käyttäjäystävällisemmän.

  4. Panosta saavutettavuuteen: Huolehdi, että sivusto täyttää tarvittavat saavutettavuusvaatimukset ja sivusto on käytettävissä kaikilla laitteilla. Saavutettavuus palvelee sivustosi kaikkia käyttäjiä.

  5. Kommunikoi aktiivisesti: Varmista aktiivinen ja selkeä viestintä projektin aikana kaikkien osapuolten kesken. Aktiivinen viestintä varmistaa, että projekti etenee sujuvasti ja että mahdolliset ongelmat ratkaistaan nopeasti.

Heikki Westerback on työskennellyt Vitec Avoinella vuodesta 2006 monipuolisesti eri tehtävissä. Vuodesta 2010 Heikki on työskennellyt webkehittäjänä. Tällä hetkellä Heikki vastaa projektipäällikkönä asiakkaiden verkkosivustoista, mobiilijäsenkorteista ja räätälöidyistä verkkopalveluista.


Tutustu onnistuneisiin verkkosivuprojekteihin

Ammattiliitto JHL:n uusi käyttäjälähtöinen verkkosivu 

4H-liiton uusi verkkopalvelu toteutettiin WordPress-alustalle

Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n verkkosivu-uudistus 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Laita viestiä tai soita, niin kerron tarkemmin verkkopalveluistamme.
Autan mielelläni löytämään ratkaisut teidän järjestönne tarpeisiin.

Samu Nevala, liiketoimintajohtaja, liittopalvelut
044 2898982
Lähetä sähköpostia